Keith Taft – den teknologiske spelaren

Att använda en dator för att underlätta sitt korträknande, låter som något som måste vara en ny företeelse. Datorer på den gamla goda tiden var stora saker, och att dölja dem inne på ett casino låter som en omöjlighet. Men det första försöket skedde redan 1972. Keith Taft hade några år tidigare läst att det var matematiskt möjligt att vinna över huset i blackjack. Efter att ha försökt sig på manuell korträkning, och misslyckats, bestämde han sig för att konstruera en dator för att underlätta det hela. Med tanke på hur klumpig tidens elektronik var, låter det som något som var dömt att misslyckas.

Den första vägde sju kilo och var funktionell om än ganska klumpig. Den bars runt magen, och kontrollerades med tårna. Små lysdioder i överdelen av Tafts glasögon användes för att visa resultatet av räknandet. De första försöken med maskinen var en blandad framgång. Efter att under en tolvveckorsperiod ha vunnit 4,000 dollar bestämde han sig för att det var dags att öka insatserna och börja spela om stora pengar. Under ett veckoslut förlorade han allt han vunnit, och mer. Motgångarna fick Taft att upphöra med korträknande under några år. När han 1976 började spela blackjack om småbelopp igen, bestämde han sig dock för att det var dags att göra en ny korträkningsmaskin.

Under tiden han konstruerade den nya korträkningsmaskinen, kom han i kontakt med Ken Uston. Uston var en professionell spelare, som ledde en grupp av blackjackspelare. Han var mycket intresserad av Tafts korträkningsdator, och planerade att använda sig av den. Taft konstruerade fem prototyper, och Ustons lag testade dem. Resultatet var inte bra, och Ustons lag gjorde uppror. Taft och Uston gick ändå vidare med det hela med hjälp av Ustons familj. Gruppen separerades i räknare och spelare, där räknarna kommunicerade via ett avancerat nätverk med spelarna.

Då många av Las Vegas Casinon på 1970-talet fortfarande hade starka kopplingar till organiserad brottslighet, är det kanske inte så förvånande att gruppen, efter vissa framgångar, utsattes för hot av Casinoägarna. De upptäckte snabbt att något konstigt hände, men kunde inte riktigt lista ut vad datorerna var till för eller hur de fungerade. Taft blev stämd, men eftersom han inte hade gjort någonting olagligt, tekniskt sett, gick han fri. Gruppen splittrades tillfälligt efter de händelserna, men fortsatte inom kort med nya maskiner, och delvis nya medlemmar.

Under de följande åren skulle Taft uppfinna nya maskiner och datorer för att bättra på oddsen i blackjack; bland annat en dator för att beräkna ordningen på korten efter att croupiern blandat. Ett möjligen överambitiöst projekt, men inte omöjligt om den som programmerar datorn noga ser på var croupiern delar kortleken. Trots alla uppfinningar, och trots att de oftast fungerade, tjänade han aldrig de riktigt stora pengarna på spelandet 1985 blev det olagligt att använda datorer och andra elektroniska redskap som spelhjälp på Casinon i Nevada, 13 år efter Tafts första försök. För sin gärning introducerades han i Blackjack hall of Fame 2004. Han dog 2006.